Kushtet e përdorimit

  1. "Akademika" është program kompjuterik në të cilën është investuar mund për përditësimin e ligjeve të zbatueshme në Republikën e Maqedonisë dhe të gjitha ndryshimet që ndikojnë në to, ashtu që si produkt është krijuar baza e versioneve jo oficiale të përditësuara në të gjitha ligjet. Edhe pse besojmë se kemi investuar mundin dhe dijen më të mirë që baza të jetë përditësuar në mënyrë komplete, megjithatë ajo nuk mund të përdoret ose të kuptohet si një përmbledhje të rregulloreve oficiale, sepse në pajtim me rregulativën ligjore rregullat oficiale janë ata të cilat janë të botuara në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
  2. Në programin kompjuterik përdoren mënyra të kontrollimit dhe metoda logjike të kërkimit që janë krijuar nga agjencia Akademik dhe dedikuar vetëm për përdorim nga ana e përdoruesve, e jo për përdorimin joligjor të tyre. Në përputhshmëri me ligjet në Republikën e Maqedonisë, ky program kompjuterik është i ruajtur me të drejtën autoriale.
  3. Me një lidhje (fjalëkalim) në të njëjtën kohë mund të shërbehet vetëm një përdorues. Është e ndaluar përdorimi i një fjalëkalimi nga më shumë persona në të njëjtën kohë.
  4. Ky program është dizajnuar të japë informacione përditësuese në gjendjen e tanishme të rregulloreve ligjore deri te përdoruesit, nuk është e imagjinuar dhe nuk përfaqëson programin i cili në çfarëdo lloj mënyre jep këshillë, përfshirë edhe këshilla ligjore deri te përdoruesit.
  5. Programi kompjuterik është dizajnuar të mundësoj kopjim të lehtë ose shkarkim të rregulloreve, por rreptësishtë ndalohet që materiali i kopjuar ose i shkarkuar, në çfarëdo lloj mënyre nga baza të përdoret për qëllime komerciale.
  6. Gjatë testimit të programit kompjuterik “Akademika”, janë arritur rezultate optimale gjatë shfaqjes së të njëjtës, duke përdor kërkuesit Internet Explorer dhe MozillaFirefox. Nëse duke përdorur kërkues të tjerë nuk jeni të kënaqur me shfaqen e rregulloreve ligjore, ju këshillojmë ti përdorni Internet Explorer dhe MozillaFirefox falas.
  7. Akademik i mban të gjitha të drejtat, pa paralajmërim të më hershëm ti ndryshoj kushtet për përdorim të programit kompjuterik.

Ju lutemi vendimin tuaj për parapagesë në “Akademika” ta sjellni pasi të njiheni me kujdes me këtë udhëzim.