Lloji i përdoruesit: (Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme)
* Emri i subjektit juridik:
Personi për kontakt:
* Adresa:
* Telefoni:
* Vendi:
* Numri postar:
Celulari:
* E-mail:


NVT (Numri i vetëm tatimor):


* Emri i përdoruesit:

(Përdorni alfabetin latin)
* Fjalëkalimi:

(Përdorni alfabetin latin. Kërkohen së paku 8 karaktere.)
* Shënoni përsëri fjalëkalimin

Përshkrimi i shërbimit Çmimi
Qasje në Akademika
Periudha 23182
Numri i lidhjeve
TVSH 18% 4173
Totali 27355 den