Тип на корисник: (Полињата означени со * се задолжителни)
* Назив на правно лице:
Лице за контакт:
* Адреса:
* Телефон:
* Место:
* Поштенски број:
Мобилен телефон:
* Е-пошта:


ЕДБ:


* Корисничко име:

(Користете латинично писмо)
* Лозинка

(Користете латинично писмо. Потребни се најмалку 8 карактери.)
* Внесете ја лозинката повторно

Опис на услуга Цена
Пристап до Академика
Период 22507
Број на конекции
ДДВ 18% 4051
Вкупно 26558 ден